Xu Hướng 9/2023 # Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Cuối Năm Của Tổng Phụ Trách (3 Mẫu) Bản Tự Nhận Xét Của Tổng Phụ Trách # Top 11 Xem Nhiều | Gxpp.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Cuối Năm Của Tổng Phụ Trách (3 Mẫu) Bản Tự Nhận Xét Của Tổng Phụ Trách # Top 11 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Cuối Năm Của Tổng Phụ Trách (3 Mẫu) Bản Tự Nhận Xét Của Tổng Phụ Trách được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website Gxpp.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2023

….., ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm ….

Họ và tên:…………………………………………… Ngày sinh:………………………………………….

Chức vụ Đảng:……………………………………. ………………………………………………………….

Chức vụ chính quyền:………………………….. ………………………………………………………….

Chức vụ đoàn thể:……………………………….. ………………………………………………………….

Đơn vị công tác:………………………………….. ………………………………………………………….

Chi bộ………………………………………………… ………………………………………………………….

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật.

– Về tác phong, lề lối làm việc.

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

…………………………………………………

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: …………

Tham Khảo Thêm:

 

Văn mẫu lớp 6: Viết một bài văn thuyết minh kể lại hội chợ xuân (3 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 6

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:……………. ………………………………………………………….

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ………………………………………………………….

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………………………………..

ĐẢNG BỘ XÃ………………………

Chi bộ: Trường………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày…tháng…năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên:……………………………………………………………

Ngày sinh:…………………………………………………………..

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Tổng phụ trách Đội

Đơn vị công tác:…………………………………………………

1. Về tư tưởng chính trị:

– Bản thân luôn có lập trường, quan điểm chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng. Chấp hành đúng theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị nơi công tác. Là một giáo viên tổng phụ trách Đội trong nhà trường tôi luôn nói và làm theo đúng quan điểm đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.

– Tôi luôn tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị Quyết của Đảng, tự nghiên cứu học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công việc được giao.

– Luôn có ý thức thực hành tiết kiệm và kiên quyết đấu tranh những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức gương mẫu của người Đảng viên và người giáo viên, ra sức học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư”. Và tinh thần hợp tác giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

– Luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn, chân thành và trung thực đồng thời tôn trọng nắng nghe những ý kiến đóng góp xây dựng của bạn bè, đồng nghiệp đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, bè phái, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ.

– Có lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh không xa hoa lãng phí, không mê tín dị đoan, không xa hoa lãng phí nhằm trục lợi. Không cờ bạc, rượu chè bê tha, không quan hệ nam nữ bất chính.

3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

– Với cương vị là giáo viên tổng phụ trách Đội, tôi luôn cô gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, các anh chị đi trước, bạn bè đồng nghiệp và những kinh nghiệm từ thực tế công tác của bản thân để tham mưu, đề xuất đúng đắn kịp thời về các hoạt động mình quản lý, phụ trách với Ban giám hiệu nhà trường đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp, xây dựng kế hoạch bám sát thực tiễn hoạt động theo từng tháng, từng tuần nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

– Thường xuyên sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng qui định.

4. Về tổ chức kỷ luật:

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục những khuyết điểm.

– Chấp hành đúng qui định, quy chế về thời gian giờ giấc làm việc của trường, của ngành, không mất dân chủ, độc đoán, chuyên quyền.

– Công tâm, khách quan, trong sáng trong công tác, thực hiện đúng các quy định cùa Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ.

– Luôn nêu cao tinh thần phê và tự phê bình, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỉ luật cao, phục tùng sự phân công của nhà trường, của ngành.

5. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và những vấn đề mới phát sinh.

5.1. Những khuyết điểm đã khắc phục:

– Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, học sinh và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

– Chấp hành tốt các đợt học chính trị, nghị quyết của các cấp. Bản thân luôn không ngừng tự giác học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lí luận chính trị.

Tham Khảo Thêm:

 

Bản đồ Hà Nội Bản đồ hành chính địa lí thành phố Hà Nội

5.2. Kết quả khắc phục:

– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

– Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nhằm làm tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

– Tiếp tục kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong, vai trò trách nhiệm của người Đảng viên.

5.3. Khuyết điểm cần khắc phục, thời gian khắc phục:

– Đôi khi còn chưa linh hoạt, đổi mới trong công việc được giao, làm việc còn bị động.

– Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn nể nang.

– Chưa mạnh dạn đề xuất tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao do còn hạn chế trong giao tiếp và điều hành công việc được giao.

– Chưa phát huy hết được khả năng của bản thân do công việc còn chồng chéo, sắp xếp chưa khoa học.

6. Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân:

– Là đảng viên trẻ, tuy đã cố gắng nhiều nhưng còn bộ lộ nhiều hạn chế, kinh nghiệm cũng còn hạn chế.

– Đôi khi còn chưa thật linh hoạt, tinh thần phê và tự phê bình còn hạn chế.

– Đôi lúc chưa thật mạnh dạn đề xuất các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

7. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới.

– Tuyệt đối chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc các quy chế dân chủ của nhà trường, không ngừng tu dưỡng đạo đức tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

– Mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm tốt hơn trong công tác quản lý ở trường và nhiệm vụ chính trị được giao. Nêu cao tinh thần phê và tự phê bình.

– Phải luôn cố gắng tự rèn luyện, học tập nâng cao hiểu biết và nâng cao chuyên môn.

8. Tự nhận mức xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức:

8.1 Xếp loại chất lượng đảng viên:

– Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

8.2 Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức:

– Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

II/ Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CHI BỘ VÀ KẾT QUẢ BỎ PHIẾU CỦA ĐẢNG VIÊN.

1.Ý kiến nhận xét:

– Ưu diểm:…………………………………………………………………………

– Khuyết điểm:……………………………………………………………………

2.Kết quả biểu quyết của Đảng viên Chi Bộ:

– Đảng viên đạt mức:…………………………………………………………..

– Số phiếu:…………………………………………………………………………

T/M CẤP ỦY CƠ SỞ

ĐẢNG BỘ XÃ……………

Chi bộ: Trường……….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày …tháng…. năm 20….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Họ và tên: ………………… Ngày sinh: ………………..

Chức vụ Đảng: Đảng viên.

Chức vụ (chính quyền, đoàn thể): Phó Bí thư Chi đoàn giáo viên.

Đơn vị công tác: ………………………

Chi bộ: ………………………………..

Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên Tổng phụ trách Đội TNTP HCM.

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Tư tưởng chính trị:

– Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Chấp hành tốt chủ trương tại địa phương nơi cư trú, đồng thời tuyên truyền và vận động cho gia đình, nhân dân cùng thực hiện.

– Luôn có tinh thần đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

– Bản thân luôn có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ và năng lực công tác.

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Luôn thực hiện tốt tiết kiệm trong sinh hoạt như tiết kiệm điện, tiết kiệm nước… Đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sông thực dụng, nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình.

Tham Khảo Thêm:

 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Biểu mẫu kế toán

– Sẵn sàng hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

– Luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, xem việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực; trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” là nhiệm vụ trọng tâm trong công việc và cuộc sống.

– Chấp hành tốt Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và những điều cán bộ, công chức không được làm trái theo Luật cán bộ, công chức đã quy định.

– Có mối quan hệ mật thiết với nhân dân, cư xử hoà nhã, thân thiện với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phục vụ nhân dân tận tình khi họ đến cơ quan. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Advertisement

– Thực hiện nghiêm túc tinh thần tự phê bình và phê bình, luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác, luôn đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.

– Có ý thức, trách nhiệm cao trong đấu tranh, xây dựng nội bộ chân thành, thân ái, cùng tiến bộ.

3. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

– Luôn có ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.

– Tích cực trong công tác, sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ và chương trình công tác Đội.

– Trung thực trong báo cáo kết quả công tác chuyên môn và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

– Quản lí đội viên, nhi đồng chặt chẽ trong các hoạt động giáo dục của Đội và hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức.

– Đảm bảo ngày công lao động; chịu trách nhiệm về chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

– Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, các tổ chức đoàn thể ở cơ quan, đơn vị hoạt động ngày càng tốt hơn.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

– Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức.

– Chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

– Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng theo quy định.

– Nghiêm túc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị của tổ chức đảng.

– Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đúng nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, Luật cán bộ công chức.

– Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm với thái độ cầu thị, chân thành và cởi mở.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

– Còn bị động trong việc điều tiết thời gian sinh hoạt Đội tại điểm phụ.

– Nguyên nhân: Do Liên đội đang triển khai xây dựng nhiều nội dung, kế hoạch hoạt động liên tục nên phần lớn thời gian phải ngồi xây dựng chương trình kế hoạch trên máy; tập trung bồi dưỡng các em nồng cốt của Liên đội.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

– Mạnh dạng tham mưu với cấp trên giảm bớt hồ sơ sổ sách.

– Phối hợp sát hơn với GVCN khối 3, 4 trong việc lựa chọn, phát hiện học sinh có năng khiếu trong hoạt động Đội để công tác bồi dưỡng các em nhẹ hơn, nhanh hơn.

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng

+ Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Xếp loại cán bộ, công chức: Cán bộ, công chức hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Ký, ghi rõ họ tên

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

– Chi bộ phân loại chất lượng:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

T/M CẤP ỦY CƠ SỞ

Bản Tự Nhận Xét Đánh Giá Xếp Loại Của Giáo Viên Thcs (7 Mẫu) Mẫu Phiếu Đánh Giá Chuẩn Giáo Viên Thcs

Bản tự nhận xét về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên là biểu mẫu được lập ra nhằm giúp các thầy cô giáo tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Từ đó xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường, địa phương trong năm học mới. Nội dung bản tự nhận xét của giáo viên cần nêu rõ cả thông tin cá nhân, nhiệm vụ được giao trong năm học vừa qua. Đồng thời, đưa ra những ưu điểm, khuyết điểm của bản thân. Vậy mời các bạn cùng theo dõi 7 mẫu tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên THCS, mời các bạn cùng đón đọc.

…..ngày ….tháng…..năm…….

Họ và tên: ………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………….. Mã số ngạch: ……… Bậc lương …… Hệ số lương ………

Đơn vị công tác: Trường …………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ……………………………………………………

Nhiệm vụ được phân công: ………………………………………………………….

Trình độ chính trị: ………………………………………………………………………

I. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a. Nhận thức tư tưởng, chính trị

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

b. Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

c. Việc chấp hành Quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

đ. Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

2. Về chuyên môn, nghiệp vụ

a. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê bình và tự phê bình

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội, …)

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

4. Tóm tắt ưu, khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ

a. Ưu điểm

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

b. Khuyết điểm

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

5. Tự đánh giá, xếp loại

– Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: ……………………………..

– Xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………….

– Xếp loại chung: …………………………….

………………………, ngày ………..tháng ……….năm …………….

Người tự nhận xét đánh giá

(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

II. TÓM TẮT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (hoặc tập thể đơn vị)

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Tổ (hoặc tập thể đơn vị) thống nhất xếp loại:

– Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: ……………………………..

– Xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………….

– Xếp loại chung: …………………………….

………………………, ngày ………..tháng ……….năm …………….

III. TÓM TẮT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Xếp loại:

– Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: ……………………………..

– Xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………….

– Xếp loại chung: …………………………….

……………, ngày ………..tháng ……….năm ………….

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Kính gửi:

– UBND ………………………….

– Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

– Trường …………………………

Tôi tên là:………………………………………

Sinh ngày:……………………………………..

Quê quán:……………………………………………………………………………….

Trú quán:…………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………

Trong thời gian giảng dạy tại trường ……………….. từ ngày … tháng … năm 20… đến nay, bản thân tôi tự nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm như sau:

I/ ƯU ĐIỂM:

1. Tư tưởng chính trị:

– Bản thân luôn luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt nội qui, qui chế chuyên môn của nhà trường.

– Có quan điểm lập trường vững vàng. Thật sự yêu nghề mến trẻ, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường và đoàn thể giao.

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Luôn tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, không xoa hoa lãng phí, không mê tín dị đoan, luôn chống những biểu hiện tiêu cực có ảnh hưởng xấu đến nhà trường, luôn nêu cao tinh thần tự phê, biết tự sửa đổi và rèn luyện bản thân xứng đáng là cô giáo mầm non trong giai đoạn mới hiện nay.

– Có lối sống lành mạnh, giản dị, gần gũi, hòa đồng với đồng nghiệp với phụ huynh. Hòa nhã với mọi người xung quanh, biết kính trên nhường dưới, không làm mất đoàn kết nội bộ. Biết giúp đỡ đồng nghiệp trong những lúc khó khăn đau ốm.

3. Thực hiện nhiệm vụ được giao:

– Bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần tự học hỏi ở đồng nghiệp, từng bước bồi dưỡng để hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ đạt hiệu quả. Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn trong nhà trường cũng như các hoạt động khác do công đoàn đề ra cụ thể như sau:

– Tôi đã tham gia dạy tiết dạy tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Tham gia thi thiết kế giáo án điện tử đạt giải ba.

– Tôi được nhà trường phân công dạy chuyên đề cho cụm về dự đạt kết quả tốt.

– Phòng giáo dục về thanh tra toàn diện xếp loại: tốt

– Luôn chấp hành tốt sự phân công của nhà trường, công đoàn trường và tổ trưởng tổ chuyên môn đề ra.

II/ KHUYẾT ĐIỂM:

Là giáo viên đang tập sự, bên cạnh những mặt đã làm được, bản thân tôi chưa nắm bắt được hết chương trình đổi mới trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, vì vậy hiệu quả công tác chưa cao nhưng tôi sẽ cố gắng khắc phục và tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Kính mong các cấp lãnh đạo góp ý và xây dựng cho bản thân tôi hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

……………, ngày … tháng … năm 20…

Nhận xét của nhà trường

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người tự kiểm điểm

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHÒNG GD&ĐT…….

TRƯỜNG THCS………

Họ và tên: …………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: Trường THCS…………………………………………………..

Nhiệm vụ được giao: …………………………………………………………

Nay tôi viết bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên năm học……………….. với các nội dung sau:

1.Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

1.1/ Nhận thức tư tưởng chính trị:

– Luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tham Khảo Thêm:

 

Cảm nghĩ về ngày Vu Lan báo hiếu (4 mẫu) Bài viết hay về lễ Vu Lan

1.2/ Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước:

– Bản thân và gia đình luôn chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước. Luôn thực hiện việc tuyên truyền, vân động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước.

1.3/ Chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị đảm bảo số lượng, chất lượng ngày giờ công lao động:

– Luôn chấp hành tốt quy chế, quy định của ngành. Thực hiện tốt quy định của cơ quan, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động.

1.4/ Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của người giáo viên: Ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân:

– Luôn có ý thức giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên. Có ý thức cao trong việc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. Được đồng nghiệp và nhân dân tín nhiệm.

1.5/ Tinh thần đoàn kết: Tính trung thực trong công tác; Quan hệ đồng nghiệp; Thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:

– Luôn có tinh thần đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp. Báo cáo đầy đủ, đúng và trung thực với cấp trên. Có quan hệ tốt với đồng nghiệp. Có thái độ hòa nhã, tận tuỵ phục vụ nhân dân và học sinh.

1.6/ Tự xếp loại về phẩm chất đạo đức, lối sống:( tốt, khá, trung bình, kém): Tốt.

2. Về chuyên môn, nghiệp vụ:

a, Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể:

– Đạt trình độ chuẩn đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo theo quy định cụ thể là:

+ Bản thân có đầy đủ các kiến thức cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ, đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn.

+ Bản thân thường xuyên cập nhật thông tin nên có sự hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và giáo dục của địa phương nơi công tác.

– Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy:

+ Thực hiện đầy đủ, đúng chương chương trình và kế hoạch dạy học.

+ Chuẩn bị bài lên lớp tốt, giảng dạy tốt, đánh giá học sinh, công bằng, khách quan.

+ Sử dụng các đồ dùng dạy học sẵn có của bộ môn một cách hiệu quả, và thường xuyên tự làm đồ dùng dạy học phục vụ cho công tác.

+ Việc đi dự giờ và được dự giờ trong năm học dự giờ18 tiết , được dự : 5 tiết

– Thực hiện công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác.

+ Tôi luôn theo dõi, quản lý chặt chẽ việc học tập và rèn luyện của học sinh. Đặc biệt là rèn luyện ý thức tự học, giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng nề nếp và rèn luyện thói quen tốt cho các em.

+ Thường xuyên phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

+ Tham gia đầy đủ các công tác đã được nhà trường phân công.

b, Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác, tinh thần phê bình và tự phê bình

– Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Cụ thể là:

+ Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn của nhà trường, của tổ chuyên môn.

– Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường hàng tháng theo yêu cầu của các cấp.

– Ý thức tổ chức kỷ luật:

Bản thân luôn thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc , đảm bảo ngày công lao động trong giảng dạy và hội họp, thực hiện báo cáo với cấp trên chính xác, kịp thời.

– Tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác:

Tôi luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy và công tác.

– Tinh thần phê bình và tự phê bình:

Bản thân luôn có tinh thần phê bình những việc xấu và thường xuyên tự phê bình để kịp thời rút kinh nghiệm cho bản thân.

Tự xếp loại nội dung 2: Tốt

3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội…)

Tôi luôn tìm tòi, học hỏi để tự phát triển bản thân, phát triển một cách toàn diện để có đủ kiến thức phục vụ cho giảng dạy, phục vụ công tác và mọi hoạt động khác.

4.Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

* Ưu điểm : Bản thân tôi luôn có trách nhiệm cao, tinh thần kỷ luật và tính trung thực trong công tác và giảng dạy. Luôn nổ lực, cố gắng hết mình để hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Tôi luôn hết mình quan tâm, rèn luyện, giáo dục các em học sinh về mọi mặt. Đặc biệt là thường xuyên phối hợp với phụ huynh giáo dục các em.

* Khuyết điểm : Đôi khi còn chưa kịp thời trong việc báo cáo cho cấp trên.

5.Tự đánh giá, xếp loại chung : Xuất sắc

…… ngày …..tháng …năm…..

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

…………………………………………………………

…………………………………………………………

(Kí họ tên, ghi rõ chức vụ)

TÓM TẮT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

……………………………………………………………

……………………………………………………………

HIỆU TRƯỞNG

………ngày…..tháng……năm…….

Họ và tên viên chức : …………………………………………….

Chức danh nghề nghiệp : ………Bậc: ……..Hệ số: ……..

Chức vụ chức danh : ……………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Nhận thức tư tưởng, chính trị:

– Luôn giữ vững lập trường. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước.

– Nhận thức đúng đắn về tư tưởng chính trị, quan điểm, lập trường vững vàng.

b) Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:

– Bản thân luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật của nhà nước.

– Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm chính sách của Đảng.

c) Chấp hành Quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động:

– Bản thân luôn chấp hành đúng quy chế của ngành, quy định của nhà trường

– Đảm bảo ngày công, giờ công lao động.

– Đảm bảo chỉ tiêu chất lượng bộ môn

d) Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên ; ý thức đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân :

– Bản thân luôn có lối sống lành mạnh, trong sáng luôn giữ gìn đọa đức, tác phong của người giáo viên.

– Được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.

đ) Tinh thần đoàn kết ; tính trung thực trong công tác ; quan hệ đồng nghiệp ; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:

– Luôn có ý thức tạo mối quan hệ đoàn kết với đồng nghiệp, trung thực trong công tác, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

– Luôn tôn trọng và thái độ gần gũi, phục vụ nhân dân và giúp đỡ học sinh.

e) Tự nhận xét, xếp loại về phẩm chất, đạo đức, lối sống (Tốt, Khá, TB, Kém)

Xếp loại: ……………………..

2. Về chuyên môn nghiệp vụ

a) Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác:

– Khối lượng công việc: ……………………………………………………………………

+ Chất lượng tương đối cao theo kế hoạch đề ra đầu năm

+ Hiệu quả giảng dạy và công tác tốt

b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác ; tinh thần phê và tự phê.

– Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác.

– Có ý thức phê và tự phê.

c) Tự xếp loại về chuyên môn nghiệp vụ (Tốt, Khá, TB, Kém)

Xếp loại:………………………………

3. Khả năng phát triển (Về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội)

Tham Khảo Thêm:

 

Bảng phân tích nhân khẩu học Biểu mẫu kinh doanh

– Có khả năng phát triển về chuyên môn nghiệp vụ

4. Tóm tắt ưu điểm và khuyết điểm chính về thực hiện chức trách và nhiệm vụ

– Ưu điểm: + Có trách nhiệm với công việc

+ Hoàn thành công việc được giao

– Khuyết điểm: Tinh thần phê và tự phê chưa cao

5. Tự đánh giá và xếp loại theo điều 8 của Quy chế (Xuất sắc, Khá, TB, Kém):

Xếp loại: …………………

…… ngày ….tháng ….năm 20…..

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ TRƯỞNG

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………

Xếp loại:……………………

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HIỆU TRƯỞNG

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………

Xếp loại:……………………

HIỆU TRƯỞNG

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN

Năm học ………………………………………………………………………….

Họ tên: ……………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………….

Nhiệm vụ được phân công: ………………………………………………..

1/ Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

a/ Nhận thức tư tưởng, chính trị:

– Có nhận thức tư tưởng chính trị đúng đắn.

– Tự bồi dưỡng tư tưởng chính trị

b/ Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước:

– Luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước, sống và làm việc theo pháp luật

c/ Chấp hành qui chế của ngành, quy định của cơ quan đơn vị, đảm bảo số lượng ngày giờ công lao động:

– Luôn chấp hành tốt các qui chế của ngành, quy định của cơ quan đơn vị.

– Luôn đảm bảo số lượng ngày giờ công lao động

d/ Giữ gìn đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên, ý thức thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân:

– Luôn giữ gìn đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhân viên

– Luôn có ý thức thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; và được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân

đ/ Tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:

– Luôn có tình thần đoàn kết, trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp, luôn có thái độ phục vụ nhân dân và học sinh

e/ Tự xếp loại:(Tốt, Khá, Trung bình, Kém): Tốt

2/ Về chuyên môn nghiện vụ:

a/ Khối lượng, chất lượng hiệu quả công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể:

– Luôn đảm bảo khối lượng, chất lượng hiệu quả công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể

b/ Tinh thần học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần trách nhiệm trong công tác, tinh thần phê bình tự phê bình:

– Luôn có tinh thần học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần trách nhiệm trong công tác và có tinh thần phê bình tự phê bình

c/ Tự xếp loại về chuyện môn nghiệp vụ (Loại Tốt, Khá, Trung bình, Kém): Khá

3/ Khả năng phát triển (Về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội):

– Có khả năng phát triển về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và quản lí học sinh.

4/ Tóm tắt những ưu, khuyết điểm về thực hiện chức trách nhiệm vụ:

Ưu điểm:

Luôn cố gắng trong công tác, hoàn thành tốt các công việc được giao

Vững vàng phẩm chất chính trị,nội quy cơ quan.

Tham gia tốt các phong trào

Tham gia đầy đủ sinh hoạt hội đồng bộ môn.

Tồn tại:

Vẫn còn thiếu sót trong hồ sơ chủ nhiệm

5/ Tự đánh giá, xếp loại chung theo quy chế:……………..

….…….. ngày………tháng…….năm………

                                                                                         Người tự nhận xét

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

…………………………………………………………

…………………………………………………………

(Kí họ tên, ghi rõ chức vụ)

TÓM TẮT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

……………………………………………………………

……………………………………………………………

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD&ĐT…….

TRƯỜNG THCS………

Họ và tên: …………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: Trường THCS…………………………………………………..

Nhiệm vụ được giao: …………………………………………………………

Nay tôi viết bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên năm học……………….. với các nội dung sau:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

Bản thân tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của ngành, của trường; đảm bảo ngày giờ công, không cắt xén thời gian.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các quy định của địa phương.

Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí. Luôn có ý thức đấu tranh chống những tiêu cực, những việc làm sai trái, bài trừ mê tín dị đoan.

Luôn có ý thức tự học, tự rèn, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, tâm huyết với nghề nghiệp; được đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh và nhân dân tin yêu, kính trọng.

Luôn học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực tham gia cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; cuộc vận động “Xây dựng môi trường học tập thân thiện”, phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Có tinh thần đoàn kết với mọi người, xây dựng được mối quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, giữ gìn đoàn kết nội bộ, gần gũi với nhân dân, không có biểu hiện xa rời quần chúng.

Luôn trung thực, có trách nhiệm cao với công việc được giao.

* Tự xếp loại về phẩm chất đạo đức, lối sống: Loại Tốt.

2. Về chuyên môn nghiệp vụ

Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn; soạn giảng đầy đủ, đúng chương trình, có bổ sung phù hợp với đối tượng học sinh; đảm bảo khối lượng, chất lượng công việc và ngày giờ công.

Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên dự giờ thăm lớp, tổ chức chuyên đề, sử dụng đồ dùng có hiệu quả; thường xuyên tham khảo sách báo, Internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và luôn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng đổi mới – lấy học sinh làm trung tâm. Giảng dạy được nhiều tiết sử dụng giáo án điện tử.

Làm tốt nhiệm vụ tổ khối trưởng, góp phần đưa tổ 5 dẫn đầu trong mọi lĩnh vực.

Trong công tác chỉ đạo của tổ chuyên môn, tôi luôn có kế hoạch cụ thể, thường xuyên đôn đốc, động viên các thành viên trong tổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tiên phong trong mọi phong trào.

Luôn có kế hoạch kịp thời trong công tác thanh tra trường học; thường xuyên cùng Ban giám hiệu và Chủ tịch Công đoàn kiểm tra bếp ăn tập thể; trong năm không có sự việc lớn xảy ra, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Nhiệt tình, tâm huyết, có sáng tạo trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Kết quả học sinh giỏi luôn đạt giải cao trong các kì thi (Cụ thể có 2 em đạt giải cấp Tỉnh và 13 em giải cấp Huyện).

Viết sáng kiến kinh nghiệm áp dụng vào thực tế giảng dạy và dự thi cấp huyện.

Tham gia tích cực trong các phong trào của nhà trường cũng như của ngành như: văn nghệ, thể thao,…

* Kết quả về chuyên môn:

– Được bảo lưu Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh; Được BGH dự giờ và xếp loại Tốt.

* Kết quả 2 mặt giáo dục của lớp chủ nhiệm:

– Về hạnh kiểm: Thực hiện đầy đủ……. đạt 100%.

Tham Khảo Thêm:

 

Chính tả bài Một chuyên gia máy xúc trang 46 Tiếng Việt Lớp 5 tập 1 – Tuần 5

– Về học lực: ……………………….

– Lớp đạt Lớp chuẩn và Lớp Vở sạch chữ đẹp cấp trường.

* Về công tác chủ nhiệm lớp: Có kế hoạch chi tiết, cụ thể cho từng tuần, từng tháng, từng kì và cả năm học. Thường xuyên có mối liên hệ chặt chẽ với gia đình học sinh để phối hợp giáo dục các em. Liên hệ tốt với BGH để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời cho các hoạt động của lớp. Xây dựng được môi trường học tập thân thiện. Đánh giá đúng chất lượng học sinh. Thực hiện thu đúng, thu đủ các khoản thu theo quy định. Thường xuyên động viên, khích lệ học sinh trong học tập cũng như tham gia các hoạt động, các phong trào nuôi heo đất, thu gom non bia,….

* Tự xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: Loại Tốt.

3. Khả năng phát triển

– Tích cực tham gia học tập các lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị xã hội.

– Thường xuyên soạn thảo và bổ sung chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi; chương trình ôn tập kiến thức cơ bản.

– Bản thân luôn học hỏi và tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như các lĩnh vực khác, như: soạn giáo án điện tử, lập được trang Website riêng, truy cập Internet, viết bài gửi tạp chí….

4. Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ

* Ưu điểm:

– Sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc, lao động đạt hiệu quả cao.

– Chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

– Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của ngành và của địa phương.

– Lối sống giản dị, lành mạnh, trong sáng, thân thiện với mọi người, được đồng nghiệp, nhân dân và học sinh tin yêu.

* Khuyết điểm:

Mặc dù có nhiều cố gắng trong mọi hoạt động, song đôi khi kết quả một số công việc còn chưa được như mong muốn.

Advertisement

5. Tự đánh giá, xếp loại chung theo Điều 8 của Quy chế: Lao động Xuất sắc.

……. ngày….. tháng….. năm…….

Tóm tắt nhận xét, đánh giá của Hiệu trưởng:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……. ngày….. tháng….. năm…..

……., ngày…. tháng…. năm …..

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Họ và tên giáo viên: ………………………………………..

Trường THCS…………………………………………………

Môn dạy: Ngữ văn

Tiêu chí Kết quả xếp loại Minh chứng

CĐ Đ K T

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo X Bản đánh giá cá nhân có xác nhận của Hiệu trưởng Bùi Quốc Đạt

Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo X Bản đánh giá phân loại giáo viên có xác nhận của Hiệu trưởng Bùi Quốc Đạt

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân X Giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo quy định.

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh X Bản kế hoạch có xác nhận của tổ chuyên môn và ban giám hiệu

Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh X Phiếu dự giờ đánh giá, nhận xét

Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh X Ma trận các bài kiểm tra được phê duyệt của tổ chuyên môn, BGH

Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh X Sổ hội họp ghi chép các hoạt động tư vấn và hỗ trợ học sinh

Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường X Bản đánh giá phân loại giáo viên có xác nhận của Hiệu trưởng Bùi Quốc Đạt

Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường X Biên bản họp tổ chuyên môn, họp hội đồng trong nhà trường

Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường X Ý kiến ghi nhận đánh giá từ đồng nghiệp

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

X – Hòm thư tin nhắn qua mạng giáo dục việt nam VnEdu- Trang web của trường THCS Nghĩa Trung.- Số điện thoại của phụ huynh học sinh .

Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh X

Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh X

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục

Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc X Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B do trung tâm Ngoại ngữ -Tin học trường Đại học Kinh tế Nghệ An cấp.

Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục X Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B do trường Đại học Vinh cấp

1. Nhận xét (ghi rõ):

* Điểm mạnh

– Nắm vững chuyên môn và thành thạo nghiệp vụ; thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

– Đạt chuẩn trình độ đào tạo và hoàn thành đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn theo quy định; có kế hoạch thường xuyên học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn bản thân.

– Kết quả giáo dục vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm học

– Tuân thủ các quy định và rèn luyện về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và tạo dựng phong cách nhà giáo.

* Những vấn đề cần cải thiện

– Cần sắp xếp thời gian hợp lý để nghiên cứu chuyên sâu hơn các chủ trương đường lối của Đảng, nhà nước và pháp luật

– Cần thường xuyên vận dụng công nghệ thông tin vào các tiết dạy.

2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo

* Mục tiêu:

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học………..

– Tiếp tục phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm cần cải thiện

– Phấn đấu đạt 2 học sinh giỏi huyện môn Ngữ văn 9, 4 học sinh giỏi Olimpic Ngữ văn 8

– Điểm tuyển sinh vào lớp 10 đạt tỷ lệ trung bình 5.7

– Hướng dẫn học sinh 1 sản phẩm khoa học đạt cấp huyện

* Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (các năng lực cần ưu tiên cải thiện):

– Tăng cường dạy chất lượng mũi nhọn

– Thường xuyên dạy phụ đạo học sinh yếu – kém môn ngữ văn.

* Thời gian:

Từ tháng ….. đến tháng…..

– Điều kiện thực hiện: Được phân công giảng dạy bộ môn Ngữ văn 8 và ngữ văn 9 trong năm học………

Xếp loại kết quả đánh giá: Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức độ khá

….., ngày…. tháng…… năm……

Người tự đánh giá

Mẫu Ý Kiến Nhận Xét Của Chi Ủy Nơi Cư Trú Đối Với Đảng Viên Ý Kiến Nhận Xét Của Chi Ủy Nơi Cư Trú Đối Với Người Xin Vào Đảng

Mẫu ý kiến Chi ủy nơi cư trú có vai trò rất quan trọng đặc biệt đối với bản thân đảng viên, Chi ủy nơi cư trú và Chi ủy nơi đảng viên công tác. Nhằm đánh giá về mối liên hệ của đảng viên với tổ chức đảng và nhân dân tại nơi sinh sống, đảng viên cần phải nộp phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú về chi ủy nơi mình công tác để tổng hợp, đánh giá đảng viên.

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú.

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

4. Tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú; thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền.

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương.

6. Tham gia và vận động các thành viên trong gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

7. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 2 Quy định này với chi ủy nơi công tác vào dịp kiểm điểm, đánh giá đảng viên hằng năm. Kịp thời báo cáo với chi ủy nơi công tác và nơi cư trú khi chuyển sang nơi cư trú khác.

…..

, ngày … tháng … năm 20…….

Họ và tên người xin vào đảng:……………… …………………………………………………………..

Năm sinh:……/…/…………, Nam (Nữ):……, Cư ngụ số:…………….. Tổ:……………..

Khu vực (ấp):…………………………….. Phường (xã):………………………………………………..

Quận (huyện):………………………………………. Thành phố (tỉnh):……………………………….

– Chi uỷ tham gia nhận xét gồm các đồng chí:

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

Tóm tắt ý kiến đóng góp những ưu khuyết điểm chính:

(Về đạo đức lối sống, mối quan hệ với quần chúng chung quanh, chấp hành và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghĩa vụ ở địa phương nơi cư trú).

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

Tổng số có ……… ý kiến thống nhất (đạt …… %), …… ý kiến không thống nhất (đạt ……%) đề nghị kết nạp quần chúng ……………………. vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Lý do không thống nhất (nếu có):

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG BỘ

BÍ THƯ

T/M CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

Tham Khảo Thêm:

 

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động vũ trường Biểu mẫu về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

…..

, ngày … tháng … năm 20…….

Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các tổ chức chính trị – xã hội thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi uỷ nơi cư trú đối với quần chúng ……………………………… xin vào Đảng.

Tên Chi uỷ nơi cư trú:………………………………………., có:………………………đồng chí.

Chi uỷ Chi bộ nhận xét các ý kiến đó như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính: (Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; quan hệ quần chúng)

* Ưu điểm

………………………………………………………….. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

………………………………………………………….. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

* Khuyết điểm

………………………………………………………….. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

………………………………………………………….. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

Số đồng chí đại diện Chi uỷ nơi cư trú tán thành kết nạp ………………………….vào Đảng là…………………… đồng chí, trong tổng số……………….đồng chí được hỏi ý kiến (đạt……………..%).

Số không tán thành………………đồng chí (chiếm………….%) với lý do………………………..

………………………………………………………….. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN

CỦA ĐẢNG ỦY (xã, phường, thị trấn)

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

T/M CHI ỦY

BÍ THƯ

Viên Đặt Phụ Khoa Mycohydralin 500Mg Của Pháp, Giá Tốt

Viên đặt phụ khoa Mycohydralin 500 mg của Pháp – ĐIều trị nấm ngứa mùi hôi, khí hư, huyết trắng, viêm nhiễm âm đạo

✔ Viên đặt phụ khoa Mycohydralin 500mg rất cần thiết cho chị em phụ nữ, để diệt sạch khuẩn, nấm gây hại, khử mùi, thải độc, cho vùng kín sạch sẽ, khỏe mạnh, ngăn ngừa bệnh phụ khoa.

✔ Sản phẩm được đánh giá rất cao tại Pháp, sử dụng duy nhất 1 liệu trình/năm. 

Giới thiệu Viên đặt phụ khoa Mycohydralin :

➤ Bệnh phụ khoa, nấm ngứa ở phụ nữ, đặc biệt quan trọng những người có mái ấm gia đình, sau sinh là rất phổ cập. Bệnh phụ khoa khởi đầu với những bộc lộ như : ngứa rát, không dễ chịu, có mùi lạ, chảy máu, tiểu dắt, … Nguyên nhân là do vi trùng, nấm ký sinh ngay ở “ vùng kín ” .

Bạn đang đọc: Viên đặt phụ khoa Mycohydralin 500mg của Pháp, giá tốt

➤ Ngoài việc làm sạch “cô bé” hàng ngày với dung dịch vệ sinh phụ nữ thì bạn nên sử dụng Viên đặt phụ khoa Mycohydralin 500mg mỗi năm 1 liệu trình để chấm dứt tình trạng trên, cho “vùng kín” sạch sẽ, khỏe mạnh, ngăn ngừa viêm nhiễm phụ khoa hoặc những biến chứng nguy hiểm khác.

➤ Viên đặt phụ khoa Mycohydralin 500mg của Pháp bán chạy trên thị trường châu  u. Sản phẩm an toàn tuyệt đối cho sức khỏe, không có tác dụng phụ, không gây kích ứng. 

Đối tượng sử dụng :

☞ Phụ nữ sau sinh

☞ Viêm nhiễm âm đạo do nấm

☞ Nhiễm khuẩn, ngứa, có mùi hôi

☞  Phụ nữ sau nạo, hút

Công dụng của Viên đặt phụ khoa Mycohydralin 500 mg Pháp

✔ Viên đặt phụ khoa Mycohydralin 500mg với thành phần dược phẩm vừa đủ để điều trị nấm, vi khuẩn có hại trong môi trường “vùng kín”.

✔ Chấm dứt thực trạng khí hư, mùi hôi không dễ chịu .

✔ Sản phẩm tương thích với phụ nữ đã có mái ấm gia đình, sau sinh, nạo hút thai. Hoặc phụ nữ bị rối loạn nội tiết bất thần dễ mắc bệnh tương quan đến âm đạo .

Thành phần của Viên đặt phụ khoa Mycohydralin 500 mg :

Viên đặt phụ khoa Mycohydralin 500mg của Pháp gồm các thành phần:

+ Tá Dược : Lactose monohydrate, Adipic acid, Sodium Hydropropyl cellulose, Sodium Bicarbonate, Magnesium stearate, Croscarmellose .

Cơ chế hoạt động giải trí của viên đặt phụ khoa Pháp :

Viên đặt Mycohydralin được đưa trực tiếp vào sâu trong vùng kín, thành phần Clotrimazole sẽ tan ra hủy hoại hầu hết những loại nấm, vi trùng từ trong tử cung. Mỗi năm bạn chỉ cần sử dụng 1 liệu trình ( 1 viên ) mà không cần chỉ định của bác sĩ .

Viên đặt phụ khoa Mycohydralin 500 mg có tốt không ?

– Viên đặt phụ khoa Mycohydralin của Pháp được điều chế dưới cơ sở khoa học, thành phần dược liệu an toàn cho vùng nhạy cảm nhất của cơ thể phụ nữ, không gây kích ứng hoặc tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe.

– Sản phẩm trong nước Pháp được nhìn nhận rất cao và review tích cực trên những website, blog làm đẹp .

– Viên đặt se khít âm đạo Revirgin Gung Bqcell của Hàn Quốc mẫu mới 2023

– Viên uống se khít vùng kín Genie 20 yrs Forever 60 viên Nước Hàn

Cách đặt thuốc Mycohydralin :

– Tình trạng viêm nhiễm nặng, dùng 1 viên sau 3 ngày vẫn còn ngứa không dễ chịu thì dùng thêm 1 viên thứ 2 .

Một số lưu ý khác:

● Tránh xa tầm tay của trẻ nhỏ, dữ gìn và bảo vệ nơi khô ráo .

Viên đặt phụ khoa Mycohydralin review :

✦ Nguyen Tran Thao Trang ( TP. Hồ Chí Minh ) : Sinh bé đầu xong em đi khám thì bác sĩ bảo vị viêm âm đạo ( ở mức nhẹ ), có kê thuốc nhưng em uống thấy cũng không cải tổ mấy, lại còn hại sức khỏe thể chất quá nên ngưng hẳn. May quá, được tư vấn dùng viên đặt của Pháp, rất bảo đảm an toàn và hiệu suất cao, chỉ sau vài ngày, khí hư, mùi hôi biến mất, “ cô bé ” thoáng sạch, vui lắm .

Vì sao nên mua Viên đặt phụ khoa Mycohydralin 500 mg Pháp ở Hàng Ngoại Nhập Store :

– Hiện nay, thuốc đặt phụ khoa Mycohydralin 500mg nội địa Pháp được bán tràn lan trên thị trường. Tuy nhiên, thật khó để phân biệt hàng chính hãng và hàng fake, kém chất lượng. Chính vì vậy, mua tại đại lý cấp 1 – Hàng Ngoại Nhập là sự lựa chọn tối ưu nhất. 

– Đại lý chúng tôi chuyên phối hàng ngoại nhập chính hãng, có bill mua trực tiếp từ quốc tế, bạn hoàn toàn có thể check mã kiểm tra lại trước khi nhận hàng. Hơn nữa, đại lý phân phối sỉ lẻ trên toàn nước nên mức giá tốt hơn Store kinh doanh nhỏ .

– Dịch vụ giao đến tận nơi, thanh toán trực tiếp, đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm sẽ hỗ trợ bạn khi cần thiết.

Chuyện Lương Thưởng: Quan Trọng Là Tổng Giá Trị Cảm Nhận Của Nhân Viên

Có bạn làm sales đem về lợi nhuận 400 triệu cho công ty và được thưởng 13.5 triệu. Bạn hỏi có nên nghỉ việc không.

Một số trả lời nên nghỉ đi vì thưởng gì mà ít vậy (ý nói công ty ăn dày). Số khác trả lời công ty còn nhiều chi phí khác, và có lúc còn lỗ, nên thưởng vậy là được rồi. Số khác nữa trả lời là tùy thuộc vào chính sách thưởng mà công ty đã công bố trước… Vậy như nào mới là đúng?

Câu trả lời nào cũng có lý cả, và đúng hay sai tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người. Tuy vậy, tôi cho rằng trong chuyện này không ai có thể trả lời thay cho bạn nhân viên ấy. Chính bạn ấy và chỉ có bạn ấy mới trả lời chính xác câu hỏi của mình, không thể ai khác!

Tôi đặt câu hỏi thế này. Bạn bán một lô đất và người ta trả cho bạn một số tiền. Sau khi mua xong, người ấy bán lại và lời luôn vài chục tỷ. Bạn có cay cú là sao họ lời nhiều thế mà chỉ mua của mình với giá thấp vậy không? Tôi tin là không, vì nếu chẳng may họ lỗ thì sao?

Hoặc khi bạn bán một món hàng nào đó, bạn có quan tâm và thắc mắc là khách hàng mua về dùng sẽ lời hay lỗ bao nhiêu không? Chắc là không!

Nếu món hàng đem lại cho họ lợi ích cao khủng khiếp (ví dụ nhờ bó hoa tươi mua của bạn mà chàng trai tán được cô gái vừa xinh lại vừa giàu, và cưới về làm vợ), bạn có thắc mắc là sao anh ta được “lời” nhiều thế mà lại trả tiền mua hoa của mình ít thế không? Tôi tin là không!

Vậy thì khi bạn đi bán chất xám, kỹ năng, tay nghề… cho một công ty, bạn đừng nên cứ soi vào chuyện công ty có lời nhiều thế mà lại trả lương thưởng cho bạn ít thế. Vậy lúc công ty lỗ thì sao?

Việc của bạn là bán theo giá mà bạn thấy hợp lý, còn công ty mua (chất xám của bạn) về mà có lời nhiều thì hãy chúc mừng công ty, chứ đừng soi mói hay thắc mắc.

Có những CEO giúp công ty thoát khỏi thiệt hại trăm tỷ, nghìn tỷ (vì rút lại quyết định sai lầm hay thoát ra khỏi dự án sai lầm), hoặc đem về lợi nhuận cho công ty trăm tỷ, nghìn tỷ nhờ chiến lược đúng và thực thi hiệu quả, nhưng không thể vì thế mà CEO đòi hỏi công ty phải thưởng cho CEO mức thưởng tương ứng con số trăm tỷ, nghìn tỷ, hay gần như thế.

Cuối cùng thì chuyện nghỉ việc hay không nghỉ việc phụ thuộc vào cái gì?

Đây là nguyên lý mà tôi tin ai cũng sẽ vận dụng để trả lời. Nghỉ việc hay tiếp tục cống hiến phụ thuộc vào TỔNG GIÁ TRỊ CẢM NHẬN của nhân viên về công ty.

Tổng giá trị cảm nhận bằng tổng lợi ích cảm nhận (bao gồm cảm nhận về thu nhập, chế độ phúc lợi, môi trường làm việc, văn hóa, điều kiện làm việc, cơ hội học hỏi và phát triển, cơ hội thăng tiến, sự đối đãi của cấp trên, tình cảm với đồng nghiệp, với sếp, lòng tự hào đối với công ty…) trừ đi tổng chi phí cảm nhận (công sức, thời gian nhân viên bỏ ra, chi phí đi lại, cảm xúc tiêu cực, khó chịu…).

Nếu tổng giá trị là DƯƠNG và CAO HƠN nơi khác, nhân viên sẽ ở lại gắn bó (dù có lúc không hài lòng). Ngược lại, nếu tổng giá trị cảm nhận là ÂM hoặc THẤP HƠN nơi khác, không sớm thì muộn, nhân viên sẽ ra đi (dù đang có thu nhập cao).

Muốn giữ người, công ty phải làm sao cho tổng giá trị cảm nhận của nhân viên về công ty là dương và cao hơn nơi khác. Ngược lại, muốn giữ được chỗ làm, nhân viên phải làm sao tổng giá trị cảm nhận của công ty về mình luôn dương và cao hơn ứng viên khác.

Nguyên lý này luôn luôn đúng!

Đăng bởi: Ngân Trân Thân

Từ khoá: Chuyện lương thưởng: Quan trọng là tổng giá trị cảm nhận của nhân viên

Xây Dựng Tình Đồng Chí, Đồng Đội – Trách Nhiệm Không Của Riêng Ai

Tại sao lại có những trường hợp đơn lẻ như vậy?

Bởi lẽ, nguyên nhân sâu xa của sự mất đoàn kết, dẫn đến làm phai nhạt tình đồng chí, đồng đội là do vẫn còn tình trạng cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quân phiệt, bè phái, cục bộ địa phương, thậm chí có tư tưởng thực dụng, toan tính cá nhân, thiếu trung thực, gây bè kéo cánh, phá vỡ sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ đơn vị. Bên cạnh đó, cũng không ít trường hợp cán bộ trẻ, hạ sĩ quan, binh sĩ vì thiếu tu dưỡng, rèn luyện, tự tách mình ra khỏi tập thể; coi trọng cái tôi dẫn tới những hậu quả đáng tiếc.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy cán bộ các cấp trong Quân đội: “Đối với binh sĩ, thì lời ăn tiếng nói, niềm vui, nỗi buồn, quần áo, nhất nhất phải biết rõ và hết sức chăm nom. Có đồng cam cộng khổ với binh sĩ thì khi dẫn họ đi đâu, dù nguy hiểm mấy họ cũng vui lòng đi, khi bảo họ đánh, họ sẽ hăng hái đánh”. Và Người khẳng định: “Cán bộ có coi đội viên như chân tay, đội viên mới coi cán bộ như đầu như óc”. Người chỉ rõ: “Từ tiểu đội trưởng trở lên, từ Tổng Tư lệnh trở xuống, phải săn sóc đời sống vật chất và tinh thần của đội viên, phải xem đội viên ăn uống như thế nào, phải hiểu nguyện vọng và thắc mắc của đội viên. Bộ đội chưa ăn cơm, cán bộ không được kêu mình đói. Bộ đội chưa đủ áo mặc, cán bộ không được kêu mình rét. Bộ đội chưa đủ chỗ ở, cán bộ không được kêu mình mệt. Thế mới dân chủ, mới đoàn kết, mới tất thắng”. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng, vai trò của lãnh đạo, chỉ huy, hay nói chung là cán bộ là rất quan trọng trong xây dựng mối đoàn kết thống nhất và xây dựng mỗi gắn bó keo sơn của đồng chí, đồng đội với nhau.

Để xây dựng mối đoàn kết thống nhất trên tình thương yêu giai cấp, tình đồng chí, đồng đội, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải có những biện pháp tích cực, phù hợp, hiệu quả trong giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lý tưởng sống cho cán bộ, chiến sĩ, thông qua giáo dục truyền thống, kết hợp với tập trung xây dựng môi trường sống nhân văn, lành mạnh, có tính kỷ luật cao trong đơn vị. Trong đó, việc thực hiện hiệu quả “3 cùng, 5 nắm” trong quản lý bộ đội và “5 chủ động” trong quản lý tư tưởng bộ đội; duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần là biện pháp căn cốt, hàng đầu.

Đối với cán bộ các cấp, ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải thực sự là hạt nhân đoàn kết; phải thực sự là tấm gương trong phát huy truyền thống, sống có tình thương, giữ vững kỷ cương, đề cao trách nhiệm để xây dựng tình đồng chí, đồng đội. Song song với đó, cần giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tôn trọng quyền và nghĩa vụ của quân nhân; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, chống mọi biểu hiện độc đoán, gia trưởng, quy chụp, áp đặt ý kiến cá nhân, thành kiến, trù dập hoặc e dè nể nang, thiếu trung thực, không dám đấu tranh với những nhận thức và hành động sai trái không chỉ trong sinh hoạt đảng, đoàn và các tổ chức quần chúng khác mà cả trong đời sống thường nhật.

Tình đồng chí, đồng đội không tự nhiên sinh ra, chẳng tự nhiên mất đi; vậy nên, để xây dựng mối tình cảm thiêng liêng ngày càng keo sơn, gắn bó, mỗi cá nhân cần xác định rõ, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình để ứng xử, giải quyết các mối quan hệ cho thấu đáo, có lý, hợp tình, góp phần tạo thành lũy tư tưởng, mối đoàn kết thống nhất vững chắc; cùng nhau vượt qua khó khăn, gian khổ, thách thức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Cập nhật thông tin chi tiết về Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Cuối Năm Của Tổng Phụ Trách (3 Mẫu) Bản Tự Nhận Xét Của Tổng Phụ Trách trên website Gxpp.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!